E-förlaget   (obs! E-förlaget tar inte emot manuskript!)  
Nedan klickar du dig till Eijas sidor hos Academia.edu och Orchid. Du kan också klicka dig till vissa texter, titta på målningar
i Galleri Eija K. och i "Mitt Museum" ("MM" med äldre målningar av Eija), kursverksamheten Bildskapandets Finesser & Fröjd
och Eijas fotografier, samt hennes sons, konstnär Miikka Söderwalls hemsidor, mm.
Below, You find Gallery Eija K. and more ...


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3495-9119


LIVSELIXIR

på facebook


Bildskapandet

på facebook

Bildskapandets Finesser & Fröjd är namnet på Eijas konstkursverksamhet sedan många år tillbaka. Under åren har Eija utvecklat ett kurskoncept "Kreativt bildskapande" som blivit mycket uppskattad.


Hälsningar

Eija I. Korhonen
fil.mag., doktorand,
konstnär, författareMedlem i/Member of:
The Association of Scientific Study of Consciousness

Förtroendevald i Föreningen Konstdags

Copyright: Eija Korhonen. All rights reserved.


räknare
räknare