Eija Korhonen deltar i Konstrundan Västra Hisingen i år, i september. Mer information kommer i augusti.
Eija Korhonen shows her paintings on Västra Hisingen Konstrunda, 14th and 15th of September 2019 -
more info later on, in August ... below information about her books and art work ...

E-förlaget   (Vi tar inte emot manuskript för tillfället!)  
Nedan klickar du dig till Eijas sidor hos Academia.edu och Orchid. Du kan också klicka dig till vissa texter, titta på målningar
i Galleri Eija K. och i "Mitt Museum" ("MM" med äldre målningar av Eija), kursverksamheten Bildskapandets Finesser & Fröjd
och Eijas fotografier, samt hennes sons, konstnär Miikka Söderwalls hemsidor, mm.
Below, You find Gallery Eija K. and more ...


ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3495-9119


LIVSELIXIR

på facebook


Bildskapandet

på facebookBildskapandets Finesser & Fröjd är namnet på Eijas konstkursverksamhet sedan decennier. Under åren har Eija utvecklat ett kurskoncept "Kreativt bildskapande" som blivit mycket uppskattad.


Hälsningar

Eija I. Korhonen
fil.mag., doktorand,
konstnär, författareMedlem i/Member of:
The Association of Scientific Study of Consciousness

Förtroendevald i Föreningen Konstdags

Copyright: Eija Korhonen. All rights reserved.


räknare
räknare