E-förlaget   (obs! E-förlaget tar f.n. ej emot manuskript)  
Ovan några böcker som Eija Irene K. har publicerat och adresser till nätbokhandlarna. Nedan klickar du dig till hennes sidor hos Academia.edu och Orchid. Du kan också klicka dig till vissa texter, se målningar i Galleri Eija Irene K. och i "Mitt Museum" ("MM" med äldre verk), kursverksamheten Bildskapandets Finesser & Fröjd och Eija Irenes foton, samt hennes sons, konstnär Miikka Söderwalls hemsidor, mm. Above, some books by Eija Irene. Below, Gallery Eija Irene K. and more ...
    Orcid org/0000-0002-3495-9119


LIVSELIXIR

på facebook


Bildskapandet

på facebook

Bildskapandets Finesser & Fröjd är namnet på Eija Irenes konstkursverksamhet sedan många år tillbaka. Under åren har hon utvecklat ett kurskoncept "Kreativt bildskapande" som blivit mycket uppskattad.


Hälsningar

Eija I. Korhonen
fil.mag., doktorand,
konstnär, författareMedlem i/Member of:
The Association of Scientific Study of Consciousness

Förtroendevald i Föreningen Konstdags

Copyright: Eija Korhonen. All rights reserved.


räknare

räknare 2019